Therapie


“ Jouw stem was als een massage voor mijn hoofd, ik voel mij helemaal rustig en ontspannen”

Feedback van een client, na een begeleide visualisatie.


Danni Hoedemakers

Therapie en coaching

Beeldende therapie

“Kunst heelt, kunst loutert.”

Hoogleraar Paul Verhaeghe in zijn boek over intimiteit.

Zaken en gevoelens die in het leven raar, vreemd of ongewenst zijn, gaan we onderzoeken met potlood, klei en visualisatie.

Tijdens dat onderzoek komen we spreekwoordelijk onkruid tegen. Dat onkruid wordt zichtbaar op het blad. Het wilt gezien worden. Hoe we omgaan met dat “onkruid van het leven” in ons beeldend werk, loopt vaak gelijk met hoe we dingen in het echte leven doen.

Dit fenomeen geeft ons de kans we om via verf, papier, klei , beelden … nieuwe wegen en paden te zoeken.

Terwijl ik de ruimte bewaak, ga jij op verkenning in je bewuste en onbewuste gevoelswereld.

Samen bewandelen we dat pad. Samen gaan we het uitgebeelde bevragen, we gaan het onderzoeken.

“Als de pijn van de wonde niet tot uitdrukking is gebracht, blijft ze aan de wonde gebonden in teleurstelling, boosheid en spijt. Ze heeft een gewillig woord nodig van een vriend, een therapeut, een ondersteuningsgroep.

Uiting geven door te schrijven of kunstzinnig bezig te zijn is een andere vorm van heel te worden. 

Maureen Murdock

We onderzoeken wat je nog dient van dat “onkruid” en wat niet. Het zijn vragen die we in therapie gaan exploreren en beantwoorden.

Jij gaat het proces aan, ik ben er bij, terwijl jij het doet.

Je hebt geen kennis van kunst of materialen nodig. Geen voorkennis hebben is zelfs een voordeel.

Hoe werkt het? In een intake gesprek gaan we samen exploreren of er een klik is.

Als die er is, dan bespreken we hoeveel sessies we behapbaar en haalbaar vinden. Wanneer het, het proces dient en afhankelijk van je hulpvraag, zullen we ook een sessie in een bos of museum doen.

Vanaf 18 jaar ben je welkom.

Danni’s achtergrond:

Bachelor Beeldende therapie PXL 2019-2022 (io)

Klimaatcoach, klimaatgesprekken Nederland 2019

Creatieve therapie 2019, centrum voor avondonderwijs

Jaartraining train the trainer Orientaalse dans en emotieverwerking in Amsterdam 2018 bij Kaouthar Darmoni

Gelukscoach 2015

De stad Hasselt was de eerste ‘stad van geluk’ in België. Ik heb verschillende training gekregen van Leo Bormans en gaf workshops over maakbaar geluk. Doorheen de stad Hasselt bezochten we een handvol officiële geluksplekken en aan de hand van concrete opdrachten ontdekten we kracht van positieve interventies en hoe we het geluk van onszelf en anderen kunnen versterken.

Bachelor in wetenschap en kunst – Architectuur 2006, Hogeschool wetenschap en kunst Sint Lucas Brussel

Andere relevante bijscholingen: TRE Nederland, Management acceleration program Vlerick, Positieve psychologie bij Leo Bormans, the Agerbeckmethod,…

%d bloggers liken dit: