Therapie


“ Jouw stem was als een massage voor mijn hoofd, ik voel mij helemaal rustig en ontspannen”

Feedback van een client, na een begeleide visualisatie.


Danni Hoedemakers

Online therapie en coaching

Je wilt graag meer ruimte innemen?

🔥Leer je grenzen vurig bewaken🔥
🌱Leer de knop op tijd op pauze zetten.🌱


Zodat jij in je kracht als mens in de wereld staat.

Je weet dat je intuïtie belangrijk is, maar vaak luister je er niet naar? Of je hoort ze zelfs niet meer? Maar hoe dan wel?

Aan de hand van Jungiaanse archetypes gaan wij de basis-emoties exploreren in beweging. Je leert tools en technieken vinden die voor jou werken.

Terwijl ik de ruimte bewaak, ga jij op verkenning in je bewuste en onbewuste gevoelswereld.

Hier zal soms ook een grote tekenbeweging, klei en zelfs meditatief steenkappen aan te pas komen.

Klimaat coaching in het beeld

In 2019 ben ik opgeleid als klimaatcoach en al sinds 2005 bewust rondom klimaatverandering en verduurzaming.

Toen ik nog architectuur studeerde mocht ik, als ontwerper in opleiding, naar het allereerste cradle to cradle congress in Nederland.

Een docent lachtte me toen letterlijk uit. Maar ik vond het belangrijk. Het cradle to cradle congress gelukkig ook, ik kreeg mijn toegangsticket gesponsord.

Een klimaatvriendelijke levenstijl, dat is vallen en opstaan. Met mildheid naar jezelf kijken. Stapsgewijs je voetafdruk verkleinen, maar ook… je handafdruk vergroten.

Heb je al eens erbij stilgestaandat klimaatvriendeijk leven je ook wat opbrengt? Ben je je bewust van dat plezier en deel je dat plezier moet je omgevening?

Het is een grote valkuil om je eigen leven dusdanig te verkleinen dat de lol er vanaf is. Experimenteren en meebewegen is de boodschap.

We gaan samen een traject in, met potlood en beeld. We zoeken samen naar wat voor jou past en hoe jij alle gevoelens die bij klimaat komen kijken een plaats kan geven.

Ik ben geen klimaat evangilist, ik leef zelf ook met een klimaatspagaat. Vaak bengel ik ook tussen “wat haalbaar is” en ” wat nodig is”.

Als mens en maatschappij is het belangrijk dat we samen imperfect en met mildheid met mekaar omgaan, dus ook met onszelf.

Alles is gestoeld op de wetenschap van positieve psychologie, mijn opleiding tot bachelor beeldend therapeut en opleidingen zoals klimaatcoach etc..

Beeldende therapie

“Kunst heelt, kunst loutert.” Paul verhaeghe in zijn boek intimiteit.

Het kunstanalogeproces model wilt zeggen, dat wat in het beeld gebeurt ook in het echte leven gebeurd en omgekeerd.

Dingen die in het leven raar, vreemd of ongewenst zijn, gaan we onderzoeken met potlood, klei en visualisatie.

In dat onderzoek gaan we spreekwoordelijk onkruid tegen komen. Hoe we omgaan met dat “onkruid van het leven” in ons beeldend werk, is vaak analoog met hoe we zaken aanpakken in ons leven. Dat onkruid, het toont zich op het blad. Je gaat dat zien, het beeld zich uit. Het wilt gezien worden.

Gelukkig want zo kunnen we via die verf, dat blad, die klei ,… nieuwe wegen en paden vinden.

We gaan samen dat uitgebeelde onkruid bevragen, we gaan het onderzoeken.

Wat dient ons nog van dat onkruid en wat niet. Ik begeleid je langsheen het proces, maar jij moet het wel doen. Je moet het gelukkig niet alleen doen.

Tarieven :

In een intake gesprek gaan we samen exploreren of er een klik is.

Als die er is, dan bespreken we hoeveel sessies we behapbaar en haalbaar vinden. Deze gaan voornamelijk online door. Wanneer het het proces dient en afhankelijk van je hulpvraag zullen we ook een sessie in een bos of museum doen.

Eén sessie duurt 55 minuten en kost 75 euro per keer.

Danni’s achtergrond:

Bachelor Beeldende therapie PXL 2019-2022 (io)

Klimaatcoach 2019

Creatieve therapie 2019, centrum voor avondonderwijs

Jaartraining train the trainer Orientaalse dans en emotieverwerking in Amsterdam 2018 bij Kaouthar Darmoni

Gelukscoach 2015

De stad Hasselt was de eerste ‘stad van geluk’ in België. Ik heb verschillende training gekregen van Leo Bormans en gaf workshops over maakbaar geluk. Doorheen de stad Hasselt bezochten we een handvol officiële geluksplekken en aan de hand van concrete opdrachten ontdekten we kracht van positieve interventies en hoe we het geluk van onszelf en anderen kunnen versterken.

Ervaringsdeskundige familiebedrijfsoverdracht

Ervaringsdeskundige neurodiversiteit: met ADD als vrouw in een mannenwereld bewegen

Bachelor Architectuur 2006

Andere relevante bijscholingen: TRE Nederland, Management acceleration program Vlerick, Positieve psychologie bij Leo Bormans, the Agerbeckmethod

%d bloggers liken dit: